Μια μέρα η αυτού μεγαλειότης ο εαυτός μας….

fex7m.jpgΜια μέρα η αυτού μεγαλειότης ο εαυτός μας,
πρέπει να βγει από την αίθουσα του θρόνου και μαζί με τους αυλικούς του το νου και την καρδιά,
να αποφασίσει για τον καταστατικό χάρτη της ζωής του”….
Παύλος Σιδηρόπουλος

Συνέχεια