Πέθανες – κι έγινες κι εσύ: ο καλός.

                                                                 fotochristod.jpg
 Πέθανες – κι έγινες κι εσύ: ο καλός.
Ο λαμπρός άνθρωπος, ο οικογενειάρχης, ο πατριώτης
Τριάντα έξι στέφανα σε συνοδέψανε, τρεις λόγοι
αντιπροέδρων,
Εφτά ψηφίσματα για τις υπέροχες υπηρεσίες που
προσέφερες.

xxrit.jpg