-η Γερμανία μας οφείλει….

“..Θα αποτελεί όνειδος για την ιστορία της Ελλάδας, εάν μείνει η μόνη χώρα χωρίς αποκατάσταση για τα εγκλήματα των ΝΑΖΙ σε βάρος της..”
http://www.syn.gr/gr/keimeno.php?id=2860

Δεν ξέρω τι είδους αντιπολίτευση πρέπει να ασκήσει κάποιος ( προγραμματική, ταξική, δομική, αντισυστημική ή άλλη ) σήμερα

Δεν ξέρω τι προσανατολισμό πρέπει να έχει ή ευαγγελίζεται κάποιος (ευρωπαϊκό, αντιευρωπαϊκό, αντιεθνικιστικό, βορειοανατολικό κλπ )..

για να πει τα αυτονόητα… 

Συνέχεια