-Αποκλειστικόν: Ω ξειν αγγέλειν Λακεδαιμονίοις..

 

‘Αποκλειστικόν : 24-2-2010. Επικήδειοι στέφανοι έμπροσθεν του κεντρικού καταστήματος της Τραπέζης της Ελλάδος. Εικάζουμε ότι αναγράφουν : » Ω ξειν αγγέλειν Λακεδαιμονίοις ότι τήδε κείμεθα τοις κείνων ρήμασι ου  πειθόμενοι» . Περισσότερες λεπτομέρειες δια τα αναγραφόμενα δεν κατέστει δυνατόν να συλλέξουμε δια…ευνόητους λόγους…

Συνέχεια