-Αναμένουμε…

Ίσως να βοηθάει το ρωτάω-ακούω. Το να ακούμε
την οργή που μας περιτριγυρίζει, να ακούμε τις
απογοητεύσεις, τις αγάπες που δεν βρίσκουν μια
φωνή. Να μάθουμε να ακούμε αυτό που δεν
ακούγεται, να βλέπουμε το αθέατο. Να μάθουμε
να ακούμε και να σεβόμαστε την οργή και τις
απογοητεύσεις ακόμα κι όταν έρχονται από
τόπους που δεν το περιμέναμε, ακόμα κι όταν οι
άνθρωποι δεν ντύνονται όπως εμείς, ούτε μιλάνε
την ίδια γλώσσα…
Συνέχεια