«ΤΑΓΜΑΤΑ» και «ΣΩΤΗΡΕΣ»

 

 

 

 

«Εφ’ όσον τα τάγμ. Ασφαλείας βρίσκονται στην υπηρεσία του εχθρού θα αντιμετωπίζονται ως εχθρικά. Υπό τοιαύτας συνθήκας η σύγκρουσις με αυτά  δεν είναι ούτε αυτοδικία , ούτε εμφύλιος πόλεμος». Γεώργιος Παπανδρέου , «Ριζοσπάστης» 3-10-1944

«..Καλούμε τα Τάγματα και την Ειδική να παύσουν να υπηρετούν , προδοτικά την Ελλάδα, τους Γερμανούς.. 29/9/1944 Γιάννης Ζεύγος, Θεμ. Τσάτσος, εκπρόσωποι της Κυβέρνησης

Τάγματα Ασφαλείας,  Αντών Τσαούς,  Μελιγαλάς, δωσίλογοι, μάχη του Κιλκίς ….γίνονται αντικείμενο συζητήσεων σε διάφορους ιστοτόπους... Ποιοί κάναν αντίσταση, πότε ξεκίνησε  ο εμφύλιος… 

 

Συνέχεια